dodano: 18.11.2009


Dyrektor Liceum Plastycznego w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Księgowego.

Zgodnie art. 35, ust. 2 Ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014, z 1999 r. nr 38 ze Am.), głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może być osoba, która spełnia następujące warunki:


1. Ma obywatelstwo polskie.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4. Posiada odpowiednie kwalifikacje, tzn. ukończone:

a. ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
lub
b. średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

Niezbędne dokumenty, tj.:

podanie, dwa zdjęcia, skrócony życiorys, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dokumenty potwierdzające staż pracy, oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

należy składać w sekretariacie szkoły


dodano: 01.09.2009

Fundusz Plastyczny

Rada Szkoły informuje o istniejącym Funduszu Plastycznym.
Zgromadzone środki finansowe pozwalają na zakup artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji Programu Nauczania na poszczególnych szczeblach edukacyjnych tj. w klasach I - IV. Dzięki regularnym Państwa wpłatom, zgromadzone fundusze pozwalają na zakup w zdecydowanie atrakcyjnych cenach (hurtowych) materiałów plastycznych takich jak: papier, karton, gips, szpachla, płyty PCV, drewno, dłuta, wosk, wiertła, chemia i materiały do fotografii, pozowanie modela oraz wiele innych.
Informujemy, iż roczna składka nie ulega zmianie i wynosi 200 zł., tj. 100 zł. semestralnie.
Doskonale wiemy i zdajemy sobie sprawę, że wpłata jest dobrowolna i tu liczymy na Państwa wyrozumiałość oraz wsparcie finansowe.
Informujemy również, iż szkoła nie otrzymuje żadnych środków finansowych z Ministerstwa na realizację Podstaw Programowych z poszczególnych przedmiotów. Możemy dysponować tylko tym co uzbieramy od Rodziców z wpłat na Fundusz Plastyczny
Jednocześnie informujemy, iż uczniowie którzy nie będą mieli wpłaconych składek w wyznaczonych terminach, będą musieli samodzielnie zaopatrzyć się w materiały niezbędne do realizacji programu.

z poważaniem
RADA SZKOŁY


dodano: 27.06.2009

Wykaz podręczników do klasy pierwszej

1. Lenartowicz B. Geografia na czasie 1, Wyd. PWN
2. Burda B. Halczak B. Historia 1-3,Wyd. Operon
3. Litwin M. Chemia 1, Wyd. Nowa Era
4. Lewiński W. Biologia 1, Wyd. Operon
5. Saganowska B. Fizyka i astronomia dla każdego, Wyd. ZamKor
6. Język francuski Studio 60 cz.1
7. Osińska B. Sztuka i czas, Wyd. WSIP
8. Borowiecki M. "Bądźmy bezpieczni"
9. Babiański W. "Matematyka" Wyd. Nowa Era
10. Łazińska B. Język polski. Słowa i teksty 1 , Wyd PWN (uczniowie klasy IB )
11. Język polski ,,Przeszłość to dziś " wydawnictwo Stentor (uczniowie klasy IA )
12. Themen aktuell 1, Kursbuch (z CD-ROM) - Wyd. Hueber

Podręczniki do nauki języka angielskiego zostaną wybrane w zależności od poziomu nauczania w miesiącu wrześniu.


dodano: 21.04.2009

LICEUM PLASTYCZNE im. Constantina Brancusi z siedzibą w Szczecinie informuje, że poszukuje do pracy osoby na stanowisko: pracownik obsługi.
Wymagania:
- osoba pełnoletnia.
Obowiązki:
- wykonywanie czynności koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, tzn. sprzątanie codzienne i okresowe, zgłaszanie usterek, dewastacji itp. sprzętu i urządzeń szkolnych, przestrzeganie zasad bhp i p.poż. (Zakres szczegółowych czynności i obowiązków dostępne u kierownika ds adm.-gosp.)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań wraz z CV w sekretariacie szkoły.

ul. Kurkowa 1 , 70-543 Szczecin, telefon: 091-4-880-338, fax/tel.: 091-4-881-314dodano: 13.02.2009

Harmonogram Egzaminu Dyplomowego Liceum Plastycznego w Szczecinie w roku szkolnym 2008/2009.dodano: 03.12.2008

Liceum Plastyczne poszukuje pracownika na umowę zlecenie w miesiącu grudniu do sprzątania sal lekcyjnych.kontakt :

tel. (091) 488-03-38;

Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi
70 - 543 Szczecin ul. Kurkowa 1
tel./fax (091) 488-03-38; 488-13-14

sekretariat
e-mail : sekretariat.plspszczecin@interia.pl