LICEUM PLASTYCZNE 2009/2010 wer. do druku IE, Opera

Poniedzia³ek

Ctrl++ Powiêksz , Ctrl+- Pomniejsz


L p. I A I B II A II B III A III B IV A IV B
0.                
1. religia etyka religia etyka j.ang foto   mal. GPZ p.przedsiêbior. historia j.polski
2. religia etyka religia etyka j.ang info matematyka mal. GPZ p.przedsiêbior. historia j.polski
3. geografia GPZ info religia etyka religia etyka mal. GPZ historia matematyka j.polski
4. geografia GPZ info religia etyka religia etyka mal. GPZ historia matematyka j.polski
5. matematyka GPZ   geografia PO mal. GPZ   mal. j.polski historia
6. WF ch³. WF ch³. WF ch³. WF ch³. p.przedsiêbior. mal. mal. j.polski historia
7. PO info GPZ GPZ   geografia historia mal. mal. j.polski matematyka
8. j.polski info GPZ GPZ   matematyka historia mal. mal. religia etyka religia etyka
9. godz.w   GPZ GPZ   j.polski p.przedsiêbior. mal. mal. religia etyka religia etyka
10.   info   GPZ     WF ch³. mal. WFch. WF ch³. WF ch³.
11.         WF ch³. WF ch³. WF ch³. WF ch³.

Wtorek

L p. I A I B II A II B III A III B IV A IV B
0.                
1. j.ang foto geografia j.niem PPiK GPZ mal. GPZ mal. Matematyka Konsultacje j.polski
2. j.ang foto geografia j.niem PPiK GPZ mal. GPZ mal. Matematyka Konsultacje j.polski
3. Fizyka foto j.ang   PPiK GPZ mal. GPZ mal. historia Matematyka j.niem j.franc
4. j.polski foto j.ang Fizyka GPZ mal. GPZ mal. WOS Matematyka j.niem j.franc
5. Fizyka j.ang foto matematyka j.polski GPZ mal. Rze¼ba .GPZ.. Hist.Sztuki godz.w
6. WF dziewcz. j.ang foto mal. GPZ Fizyka WOS Rze¼ba GPZ Hist.Sztuki Matematyka
7. WF dziewcz. Fizyka mal. GPZ j.ang foto Historia Rze¼ba GPZ j.polski Matematyka
8. WF dziewcz. Fizyka mal. GPZ j.ang info Matematyka   GPZ j.polski Hist.Sztuki
9. info   WF dziewcz. mal. GPZ       GPZ j.polski  
10. info             WF dziewcz.  
11.                

¦roda

L p. I A I B II A II B III A III B IV A IV B
0.           WF dziewcz.    
1. foto j.ang historia Hist.Sztuki mal. GPZ religia etyka religia etyka mal.     WF dziewcz.
2. foto j.ang historia Hist.Sztuki mal. GPZ religia etyka religia etyka mal. GPZ Rze¼b WF dziewcz.
3. GPZ mal. Hist.Sztuki historia mal. GPZ j.niem j.ang j.polski mal. GPZ Rze¼b Matematyka
4. GPZ mal. Matematyka historia mal. GPZ j.niem j.ang godz.w mal. GPZ Rze¼b j.polski
5. GPZ mal. Hist.Sztuk foto j.ang historia Rze¼ba Rze¼ba j.ang .GPZ.. mal. GPZ   j.polski
6. Matematyka j.polski foto j.ang historia Rze¼ba Rze¼ba j.ang GPZ godz.w mal. mal.
7. Hist.Sztuki Matematyka PO foto j.ang     GPZ GPZ j.ang mal. mal.
8. Hist.Sztuki PO j.polski info j.ang     GPZ GPZ Rze¼b j.ang mal. mal.
9. WF ch³. WF ch³. WF ch³. WF ch³.     GPZ GPZ Rze¼b j.ang mal. mal.
10. WF ch³. WF ch³. WF ch³. WF ch³.     GPZ Rze¼b   mal. mal.
11.         WF ch³. WF ch³. WF ch³. WF ch³.

Czwartek

L p. I A I B II A II B III A III B IV A IV B
0.             WF dziewcz.  
1. Biologia Rze¼ba j.franc   mal. Hist.Sztuki j.polski j.ang   WF dziewcz. j.niem GPZ
2. Biologia Rze¼ba j.franc   mal. Hist.Sztuki j.ang   Matematyka j.niem GPZ Rze¼b GPZ
3. PPiK info Biologia Rze¼ba mal. godz.w j.ang j.franc Hist.Sztuki j.niem GPZ Rze¼b GPZ
4. j.polski Biologia PPiK mal. j.niem Rze¼ba Matematyka Hist.Sztuki j.ang GPZ Rze¼b GPZ
5. j.polski PPiK mal. Biologia j.niem Rze¼ba Matematyka   j.franc j.ang GPZ Hist.Sztuki
6. Historia mal. mal. PPiK Rze¼ba Biologia Hist.Sztuki j.niem j.franc   mal. GPZ GPZ j.ang
7. Historia mal. mal. PPiK Rze¼ba j.polski Hist.Sztuki j.niem Rze¼ba   mal. GPZ GPZ j.ang
8. j.niem Rze¼ba mal. PPiK Matematyka WF dziewcz.   j.franc   Rze¼ba   mal. GPZ GPZ j.ang
9. j.niem Rze¼ba WF dziewcz. WF dziewcz.       Rze¼ba .... mal. GPZ GPZ  
10.   WF dziewcz.           mal.    
11.               WF dziewcz.

Pi±tek

L p. I A I B II A II B III A III B IV A IV B
0.                
1. Chemia j.polski Rze¼ba   PPiK j.franc WF dziewcz. WF dziewcz. j.ang GPZ. mal.   GPZ
2. Chemia j.polski godz.w PPiK j.franc WF dziewcz. WF dziewcz. Rze¼b GPZ. mal. j.ang GPZ
3. Rze¼ba j.franc Chemia WF dziewcz. WF dziewcz. j.polski j.polski Rze¼b GPZ mal. j.ang GPZ
4. Rze¼ba j.franc Chemia WF dziewcz. WF dziewcz. j.polski j.polski Rze¼b GPZ mal. j.ang GPZ
5. mal. PPiK j.niem Rze¼ba j.polski Chemia godz.w j.ang ........ GPZ   mal. GPZ Rze¼b
6. mal. mal. j.niem Rze¼ba j.polski PPiK       GPZ j.franc GPZ Rze¼b
7. mal. mal. j.polski Chemia Rze¼ba PPiK     GPZ j.franc GPZ Rze¼b
8.   mal. godz.w   j.franc Rze¼ba PPiK     GPZ   GPZ  
9.       j.franc   PPiK        
10.                
11.