SZKOŁALiceum Plastyczne istnieje od września 1948 roku. Zawdzięczamy to gronu artystów plastyków skupionych przy Zarządzie Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Szczecinie i poparciu ówczesnego wojewody Leonarda Borkowicza oraz prezydenta miasta Piotra Zaremby. Historia naszej szkoły najtrwalej związana jest z nazwiskiem Guido Recka, który tworzył szkolę i dwukrotnie był jej dyrektorem (1948-50, 1970-79).
Rok 2003 to 50 matura w naszej szkole. Do tej pory jej mury opuściło 1415 maturzystów. Absolwenci to chluba naszej szkoły. To znani nie tylko w szczecińskim środowisku artyści - Andrzej Foryś, Grzegorz Morciński, Jakub Lewiński, Leszek Żebrowski... .
Szkoła mieści się w renesansowej kamienicy Lojców na Podzamczu. W szkole nigdy nie uczyło się więcej niż 200 uczniów. Kształcimy uczniów wrażliwych na sztukę, twórczych i uzdolnionych plastycznie. Do tej pory szkoła kształciła w dwóch specjalnościach :
-wystawiennictwo - projektowanie graficzne
-formy użytkowe - snycerstwo
Od 2002 w wyniku reformy szkolnictwa ponad gimnazjalnego kształcenie odbywa się w cyklu 4 - letnim, a uczniowie mają do wyboru trzy specjalności :
-formy użytkowe - snycerstwo
-reklama wizualna
-techniki graficzne - grafika wydawnicza

Uczniowie mają do dyspozycji szereg pracowni ( komputerowa z szybkim dostępem do internetu, pracownia form użytkowych - snycerska, malarska, rzeźbiarska, fotograficzna, grafiki warsztatwej )
Prace dyplomowe uczniów zdobiš wnętrza Kamienicy Loitzów, oraz liczne siedziby gmachów użyteczności publicznej : Kościół w Marianowie, Rektorat Politechniki Szczecińskiej, szpital w Zdrojach, szczecińskie szkoły i przedszkola a także Ogród dendrologiczny w Przelewicach i Nadleśnictwo w Kliniskach.
Liceum współpracuje także z instytucjami spoza Polski m.in. z : Muzeum Miejskim w Greiswaldzie, Muzeum Berlin - Kreuzberg, szkołą Ystad.


60-lecie Liceum PlastycznegoW dniach 12-14 czerwca 2008 roku szkoła uroczyście obchodziła Jubileusz 60-lecia

Dn.12.06. Obchody rozpoczęto Mszą Św. w Bazylice Archidiecezjalnej odprawioną przez biskupa Błażeja Kruszyłowicza . Następnie odbyła się Uroczysta Akademia w sali gimnastycznej Liceum Plastycznego połączona z występem kabaretowym przygotowanym przez uczniów i P. Prof. Ewę August. Spotkanie absolwentów , zwiedzanie szkoły i wystaw zorganizowanych w szkole. Wieczorem koncert w Filharmonii. Dnia. 13.06. odbyły się wernisaże wystaw- Wystawa Absolwentów - Galeria Gotycka Zamku Ks. Pom.;Biennale Grafiki Liceów Plastycznych - Galeria "GO "Opera na Zamku.W Galerii " Kierat 1" wernisaż wystawy rzeźby Grzegorza Sztuka,wieloletniego dyrektora szkoły, z okazji 30- Lecia Pracy Twórczej a w Galerii 13-Muz 20 -Lecie Działalności Artystycznej Krzysztofa Krzywińskiego , pedagoga Liceum Plastycznego - malarstwo pt."Przypadki Wieku Średniego" Dn. 14.06. Zwiedzanie szkoły przez zaproszonych gości, kiermasz pamiątek i prac uczniów a wieczorem Bal Absolwentów w Klubie XIII-Muz