STATUT SZKOŁY - [ pdf ]

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - [pdf]

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO - [ pdf ]

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO MDKIN 2009/2010- [ pdf ]

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ - [link]

PLAN GŁÓWNYCH IMPREZ SZKOLNYCH - [ pdf ]

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - [ pdf ]

MATERIAŁY WYMAGANE Z ZAKRESU PRZEDMITÓW ARTSTYCZNYCH W LP W SZCZECINIE - [ pdf ]

RADA RODZICÓW - [ pdf ]


SPOTKANIA Z RODZICAMI- [ pdf ]